Warner Bros. Discovery zobowiązuje się do zapewnienia równych szans i równego dostępu wszystkim osobom bez względu na niepełnosprawność. Wykwalifikowane osoby niepełnosprawne są zdecydowanie zachęcane do składania wniosków.

 Jeśli potrzebujesz racjonalnych usprawnień ze względu na niepełnosprawność (widoczną lub niewidoczną) w celu poszukiwania oferty pracy lub ubiegania się o stanowisko, skontaktuj się z nami pod adresem recruitadmin@wbd.com. W wiadomości e-mail prosimy o dołączenie:
  • Identyfikator(y) zapotrzebowania na stanowisko stanowiska, na które chcesz aplikować (wyświetlane jako R123456789 lub 123456BR),
  • Konkretne zakwaterowanie, o które prosisz, oraz
  • Lokalizacja(-e) (miasto, stan), do której chcesz złożyć wniosek.